vova_comment: (Default)
[personal profile] vova_comment
Давно нічого не писав, вже більше пів року настрій не той щоб писати. Але я є, читаю щовечора все що було написано в друзів в ЖЖ на Дрімі і в фб. В цілому більше в фб коментую. А от писати немає натхнення. Час також з'явився з настанням холодів і довгих вечорів. Про що писати? Критикувати Порошенка? Ні, це не до мене. Зараз модно критикувати замаскувавшись під експерта чи аналітика. Не моє, без мене вистачає. Та і якщо б ця критики допомагала. Говорити які бусурмани погані? Також не хочу, всі це знають, один раз більше скажеш вони кращими від того не стануть. Тому працюю, по можливості помагаю грошима армії, продовжую допомагати Діані. Взагалі так подумав залізна вона жінка, молодець.
Оце прочитав, що ibigdan планує відновлювати український сегмент. Як воно буде виглядати, подивимось. Ну може щось з цього і вийде, але без української платформи толку мабуть не буде. Хоча йому видніше, але як збирати всіх блогерів, якщо ми "Розбіглись ми по всіх світах усюди". Хто на стендлоні хто на фб, дрімі, ЖЖ, блогспоті.
Ну і так щоб двіччі не вставати то кілька фото.
DSC_2975

DSC_2976

DSC_2995
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vova_comment: (Default)
vova_comment

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 30  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags