vova_comment: (Default)
[personal profile] vova_comment
Вчора був вихідний(та й сьогодні), мав час взяти камеру в руки, яка вже почала пилюкою припадати за зиму. Поїхав на кілька годин до води, щоб відірватись від комп'ютера і новин. А новини сьогодні не радують. Можливо хоч мої фото піднімуть вам настрій(якщо його у вас не має). Героям слава.
_DSC4304

2. Фотографії ніби яскраві вийшли, але довелось над ними попрацювати. Зробив велику помилку. На фотокамері добавив яскравість екрану +2 і коли дивився на фотоапараті знімки виглядали яскраво. Коли завантажив на комп'ютер вони всі були темні. Але редактор фото і вперед.
_DSC4302
3. Витягував як міг.
_DSC4238
4. Хоч маю ще одну проблему. Монітор на ноутбуці мені геть не подобається, він не передає дуже добре кольори і під різним кутом яскравість різна.
_DSC4232
5.
_DSC4218
6.
_DSC4207
7. Тут трішки фільтрами фотошопу попрацював
_DSC4202а
8. Оригінал
_DSC4202
9.
_DSC4201
10.
_DSC4094
11.
_DSC4077
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

vova_comment: (Default)
vova_comment

June 2016

S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 30  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags